Topkwaliteit | 100% biologisch afbreekbaar | Gratis geleverd vanaf 50 € (ex btw) | Verzending binnen 48uALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden vormen een overeenkomst voor verkoop op afstand, waarin de rechten en plichten worden vastgelegd van het bedrijf TAFF BV, dat zijn activiteiten onder het merk Hello Straw uitoefent, en van de klant in het kader van de verkoop van de producten waarnaar wordt verwezen op de site van hellostraw-shop ..

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot de producten, zijn bestelling, zijn persoonlijke gegevens, het herroepingsrecht, de toepassing van de productgarantie, kan de klant contact opnemen met het bedrijf op de volgende coördinaten:

Taff BV, Blaak 520, 3011 TA Rotterdam, Nederland, Handelsregister 05087009, Intercommunautair BTW-nummer: NL818612228B04.

Alle inhoud van de hellostraw-shop-site (illustraties, teksten, labels, merken, afbeeldingen, video's) is eigendom van hellostraw-shop. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze site is verboden, tenzij TAFF BV haar uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming geeft. TAFF BV geeft geen toestemming voor het maken van hyperlinks zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Artikel 1, Algemene bepalingen

Deze voorwaarden worden gesloten tussen het bedrijf TAFF BV, hierna te noemen hellostraw-shop, en personen die een aankoop willen doen via de hellostraw-shop website.p.

Klanten zijn professionele of consumentenklanten. Bepaalde bepalingen hiervan zijn uitsluitend van toepassing op professionele klanten of omgekeerd op consumentenklanten. In dit verband verbinden professionele klanten zich ertoe om hun professionele hoedanigheid aan te geven bij het plaatsen van hun bestelling, waarbij hellostraw-shop zich het recht voorbehoudt om de bestelling te annuleren in geval de professionele klant deze verplichting niet nakomt.

Het feit van het plaatsen van een bestelling houdt de klant de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden hieronder uiteengezet, met uitsluiting van alle andere documenten zoals vertoningen van de klant, prospectussen, promotionele catalogi, uitgegeven door hellostraw-shop en die zijn slechts indicatief . In dit opzicht bevestigt de validatie van de bestelling de volledige en volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.

In elk geval behoudt hellostraw-shop zich het recht voor om niet te voldoen aan een verzoek van de klant dat exorbitant of in strijd zou zijn met zijn algemene voorwaarden.

Het feit dat hellostraw-shop op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van deze voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om later gebruik te maken van een van de genoemde voorwaarden. De opheffing van een clausule van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel onverlet.

Artikel 2, Producten

Hellostraw-shop besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie met betrekking tot de essentiële kenmerken van de producten, in het bijzonder door middel van technische beschrijvingen van haar partners en leveranciers en foto's die de producten illustreren. De redactionele gegevens (foto's, teksten, grafieken, technische bestanden, beschrijvingen) komen voor het grootste deel uit documentatie geproduceerd door de fabrikanten of constructeurs, gereproduceerd onder hun controle en met hun toestemming.

In dit verband verbindt hellostraw-shop zich ertoe om te reageren op elk aanvullend verzoek om productinformatie. In elk geval kan hellostraw-shop niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen of fouten met betrekking tot de beschrijving van de kenmerken van het gekochte product, tenzij echter de essentiële kenmerken van het product worden aangetast.

Artikel 3, Recht op koop

De klant verklaart bekwaam te zijn om dit contract te sluiten, dat wil zeggen de wettelijke meerderheid te hebben en niet onder curatele of curatele te staan.

De klant zal een bestelling plaatsen in overeenstemming met de instructies die hem op de site worden gegeven. Hij verbindt zich ertoe de bestelling af te ronden en ervoor te zorgen dat hij de nodige volledige en exacte informatie verstrekt. De klant is in ieder geval verantwoordelijk voor de gegevens die bij de bestelling zijn ingevuld. In het geval van een fout in de bewoording van de ontvanger (naam, adres, enz.), kan hellostraw-shop niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de levering van producten. De kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van TAFF BV. Ter herinnering, de stappen om de verkoop af te sluiten op de site van hellostraw-shop zijn als volgt:

 • De klant kiest zijn producten door op het tabblad te klikken "Voeg toe aan winkelkar" en dan "Ga door naar betaling" .
 • Op de volgende pagina kan de klant kiezen: "Spoedbetaling" of hun persoonlijke gegevens en het afleveradres voor hun bestelling op te geven. Validatie met"Doorgaan naar expeditie".
 • De volgende pagina toont de winkelwagen met de verzendkosten. Door op het tabblad te klikken "Doorgaan met betalen" de klant kan de betaalwijze selecteren en het factuuradres en het afleveradres invoeren.
 • Met het tabblad "Nu betalen" de klant bevestigt zijn bestelling definitief na uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden door het daartoe voorziene vakje aan te vinken.

 Alle transacties zijn veilig en versleuteld. De betaling van de bestelling door de klant zal het met hellostraw-shop gesloten verkoopcontract op afstand definitief en definitief formaliseren en zal per e-mail aan de klant worden bevestigd.

Artikel 4, de Prijs en de Betaling

De verkoopprijzen van de producten vermeld op hellostraw-shop zijn vermeld exclusief BTW en exclusief leveringskosten. De leveringskosten kunnen door de klant worden berekend naargelang zijn selectie van producten en verzendgebied.péeditie.

Hun bedrag wordt in elk geval aangegeven aan het einde van de online bestelling, vóór de validatie ervan. De aan de klant gefactureerde prijs is de prijs vermeld op de orderbevestiging inclusief de prijs van de producten exclusief belasting en inclusief belasting, waarbij de transportprijs wordt opgeteld.

Hellostraw-shop behoudt zich het recht voor om haar verkoopprijzen op elk moment te wijzigen. Er kunnen echter geen wijzigingen na de bestelling worden aangebracht. De prijs die van toepassing is op de bestelde producten is de prijs die op de dag van de bestelling op de site staat.

Bestellingen zijn betaalbaar in euro's, volledig en contant.

De aangeboden betaalmethoden zijn:

 • De bankkaart (American Express, Maestro, Mastercard en VISA). Het bedrag van de bestelling wordt afgeschreven op het moment van verzending van het pakket of binnen een termijn van maximaal 10 dagen.
 • PayPal, het bedrag van de bestelling wordt op de dag van de bestelling afgeschreven.
 • iDEAL of Bancontact: betaalmethode voor Nederland en België.
 • Bankstorting / overschrijving. De bestelling wordt pas verwerkt op de datum van ontvangst van de overschrijving op de rekening van het bedrijf.

Artikel 5, Productbeschikbaarheid

De producten worden te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en leveringsmogelijkheden van hellostraw-shop leveranciers. De beschikbaarheid van het product wordt definitief bevestigd na bevestiging van de verzending van de bestelling, die per e-mail naar de klant wordt verzonden.

In het geval dat een van de bestelde producten is niet beschikbaar tijdens de voorbereiding van de bestelling van de klant, hellostraw-shop verbindt contact opnemen met de klant per e-mail binnen 7 dagen na de datum van zijn bestelling om aan te geven om hem in welke tijd dit product indien nodig geleverd kunnen worden.

Indien het niet mogelijk is een product te leveren, zal de klant worden aangeboden een ander product van gelijkwaardige kwaliteit, kenmerken en prijs te gebruiken of de bestelling te annuleren. In geval van annulering van de bestelling van het betrokken product door de klant, zal de terugbetaling van het niet-beschikbare product plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de door de klant betaalde bedragen. De terugbetaling gebeurt uitsluitend via overschrijving.

Artikel 6, Levering en ontvangst van de bestelling

Hellostraw-shop-producten worden te koop aangeboden voor online aankopen die naar Europa en Groot-Brittannië worden verzonden. Hellostraw-shop behoudt zich dus het recht voor om elke bestelling te weigeren waarvan het afleveradres zich niet in het bovengenoemde gebied bevindt.

Levering vindt plaats op het adres dat door de klant op het leveringsformulier is vermeld. Dit gebeurt bij de ingang van de woning van een cliënt als het een huis is, of in de hal van het gebouw als de cliënt in een appartement woont. De vervoerder is niet verplicht de klant bij de klant thuis af te leveren. Het gaat vergezeld van de factuur voor de producten.

De klant kan op elk moment de verwerking van zijn bestelling volgen op de site onder het kopje mijn account.».

Levering wordt geacht te zijn gedaan door hellostraw-shop bij levering van de door de vervoerder bestelde producten aan de klant. Het transport wordt uitgevoerd door een onafhankelijk transportbedrijf. De klant stemt ermee in de leveringsbon voor de producten te ondertekenen. Indien de klant afwezig is tijdens de levering, heeft deze klant 15 werkdagen de tijd om het pakket op te halen bij het transportbedrijf dat de bestelling naar de klant heeft verzonden. Bij overschrijding van deze termijn wordt het pakket op kosten van de klant teruggestuurd naar de vervoerder voor het pakket. Er wordt overeengekomen dat een herverzending van de bestelling de verantwoordelijkheid van de klant is.

Leveringen gebeuren volgens de indicatieve termijnen vermeld op de site van hellostraw-shop, afhankelijk van de gekozen leveringsmethode uit de verzending van de e-mail die de levering van de bestelling bevestigt. In geval van voorzienbare vertraging in de levering, zal hellostraw-shop de klant zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en hem een schatting geven van de extra levertijd. In elk geval verbindt hellostraw-shop zich ertoe de klant te leveren binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de orderbevestiging. Bij overschrijding van deze termijn met meer dan 7 dagen en behoudens in geval van overmacht, heeft de consument-klant het recht om de elektronische verkoopovereenkomst afgesloten met hellostraw-shop per post te ontbinden. In dit geval verbindt hellostraw-shop zich ertoe de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de brief terug te betalen via bankoverschrijving.

Voor klanten zijn de termijnen indicatief volgens de mogelijkheden van levering en transport van hellostraw-shop, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen vaste data en tijden tussen hellostraw-shop en de klant zijn overeengekomen. In ieder geval hellostraw-shop. zal zich inspannen om de bij de bestelling van de professionele klant vermelde levertijden na te komen. Bij gebreke van een dergelijke verbintenis kunnen tijdsoverschrijdingen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of annulering van lopende bestellingen. Hellostraw-shop is bevoegd om gehele of gedeeltelijke leveringen te doen. In het geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de bestelde producten, in het bijzonder als gevolg van het falen van een leverancier, zal hellostraw-shop de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en in het bijzonder de datum aangeven waarop de bestelling, indien van toepassing, zal worden aansprakelijk te vervallen. om geëerd te worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij ontvangst de staat van de verpakking en producten en het aantal producten te controleren.

In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de klant in het geval van een geschil, verslechtering van het product tijdens het transport, schade, gebrek of vertraging, om duidelijke en nauwkeurige voorbehoud op de levering of ontvangst document uit de drager te maken en aan de vervoerder te melden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging van zijn met redenen omkleed protest binnen de drie dagen, feestdagen niet meegerekend, na ontvangst van de producten.

Zonder afbreuk te doen aan de afspraken die worden gemaakt ten aanzien van de vervoerder, moeten klachten over zichtbare gebreken of non-conformiteit van het geleverde product worden gemaakt om hellostraw-shop schriftelijk binnen 3 dagen na de datum van levering of van de beschikbaarheid van producten. Het is aan de klant om de realiteit van de geconstateerde gebreken of anomalieën te rechtvaardigen, met name door een fotokopie van de reserveringsbrief gericht aan de vervoerder en een fotokopie van de leveringsbon met vermelding van de reserveringen naar hellostraw-shop te sturen . Hij moet hellostraw-shop elke faciliteit verlaten om over te gaan tot het constateren van deze gebreken. Na deze periode kan geen minnelijke of juridische klacht van de professionele cliënt worden aanvaard.

LET OP: Als de klant het pakket zonder verificatie of reservering accepteert, wordt het als onbeschadigd beschouwd en kan er daarna geen verhaal meer worden gestart.

In elk geval kan hellostraw-shop niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-levering als gevolg van overmacht of schuld van de klant.

Artikel 7, Herroepingstermijn voor klanten

Overeenkomstig artikel L121-20 van de Consumentenwet heeft de klant een herroepingstermijn van 14 volle dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelde producten.

De klant moet de producten te retourneren, naar hetzelfde adres, binnen de bedenktijd, in hun originele verpakking, ongebruikt en in perfecte staat, zonder enig spoor of merk, met alle toebehoren (inclusief instructies) en geen cadeaus aangeboden. Hij moet het product terugsturen met een duplicaat van de factuur en de RECHT VAN RETOUR naar behoren gedaan. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. Als al die nodig zijn voor de terugkeer van de producten voorwaarden niet worden nageleefd, kan hellostraw-shop mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, indien van toepassing, een deel van de verkoopprijs die overeenkomt met de verkoopprijs van de ontbrekende producten, evenals ' 'reparatie, vervanging en/of revisie van mogelijk aangetaste producten.

Restitutie vindt plaats bij gebreke van overeenstemming met de klant, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door laatstgenoemde bij de bestelling is gebruikt.

Hellostraw-shop verbindt zich ertoe de consument-klant terug te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de aangetekende brief AR waarin de wens van de consument-klant wordt vermeld om zich terug te trekken.

Hellostraw-shop behoudt zich echter het recht voor om terugbetaling uit te stellen totdat het product is afgehaald of de consument een bewijs van verzending daarvan heeft verstrekt.

Artikel 8, Verplichtingen van de opdrachtgever

Het gebruik van het product geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Hellostraw-shop adviseert dat de klant het bestelde product met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen voor gebruik vermeld op het product beschrijving op de hellostraw-shop site, op de verpakking van het product en op een verklarende bijsluiter..

Onder deze voorwaarden is de klant verplicht om ervoor te zorgen dat het product in goede staat wordt gehouden, om het te gebruiken voor het beoogde doel, in het bijzonder door de instructies van de fabrikant te respecteren.

Hellostraw-shop kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor defecten en verslechtering van de geleverde producten als gevolg van abnormale of niet-conforme opslag-, bewarings- en gebruiksomstandigheden na de levering van deze producten.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

De klant moet hellostraw-shop elke faciliteit verlaten om over te gaan tot het constateren van deze gebreken of anomalieën.

Indien er een defect wordt gevonden, kunnen de betreffende producten worden teruggestuurd naar hellostraw-shop. Geen enkele retour zal worden aanvaard, om welke reden dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van hellostraw-shop. Producten die door klanten als tegenstrijdig worden beschouwd als defect of niet-conform, zullen worden vergoed door een vervanging naar keuze of door een bankoverschrijving van hellostraw-shop. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van TAFF BV.

Lorsque la responsabilité de hellostraw-shop est engagée à la suite d'une faute de sa part, le montant des dommages et intérêts que hellostraw-shop peut être amenée à verser dans les conditions précitées est en tout état de cause limité au montant de la bestelling.

Hellostraw-shop is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan leven, lichaam en gezondheid.

In elk geval wijst hellostraw-shop alle aansprakelijkheid af, met name vanwege:

 • Normale slijtage van zijn producten
 • Schade of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud of oneigenlijk gebruik
 • Schade als gevolg van wijzigingen, toevoegingen of reparaties aan het product
 • Schade als gevolg van een schending van de aanbevelingen voor het gebruik van de producten vermeld op de productbeschrijving

In het geval van overmacht, onvoorziene gebeurtenis of externe oorzaken, met name als gevolg van overstromingen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, bedrijfsbeëindigingen obstakels voor beweging, opzettelijke beschadiging, diefstal, veranderingen in regelgeving onmogelijkheid geleverd wordt grondstoffen, energievoorziening verstoringen, aanvallen, storingen of onderbrekingen van de elektriciteit of telecommunicatienetwerken, zal hellostraw-shop automatisch en zonder vergoeding ontslagen van zijn verplichting tot levering en vanaf de datum van de datum van het optreden van de gebeurtenissen en verbindt zich op de hoogte te zijn de klant zo snel mogelijk.

In dit verband zal hellostraw-shop de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het geval van overmacht die de nakoming van zijn verplichtingen onmogelijk maakt.

Hellostraw-shop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, tijdelijk of permanent, veroorzaakt aan het computersysteem van de klant of voor enig verlies of schade die zou kunnen worden geleden, in het bijzonder als gevolg van de toegang tot of het browsen op de hellostraw-shop-site.

De overdracht van gegevens via internet kan ertoe leiden dat er fouten optreden en/of dat de site niet altijd beschikbaar is. Bijgevolg kan hellostraw-shop niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid en onderbreking van de online service.

Artikelen 10, Dienst na verkoop en garantie

Behalve in het geval van wettelijke garanties of fabrieksgaranties, kunnen de producten die door hellostraw-shop op de markt worden gebracht worden gegarandeerd voor een periode van één jaar volgens de aanwijzingen in de productbeschrijving. De garantie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de retourprocedure gespecificeerd in de sectie: Dienst na verkoop en garantie. De garantie loopt vanaf de datum van ontvangst van het product door de klant. De garantie is beperkt tot omruiling, terugbetaling of reparatie. De garantie is uitgesloten in het geval van normale slijtage of beschadiging veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of oneigenlijk gebruik, met name in het geval van een fout in de verbinding, overspanningen, mechanische schade, herfst, gebrek aan onderhoud..

Er wordt aan herinnerd dat hellostraw-shop niet verantwoordelijk kan worden gehouden in het geval de fabrikant om legitieme redenen weigert zijn garantie toe te passen.

Om gebruik te kunnen maken van de productgarantie wordt u verzocht de aankoopfactuur en de originele verpakking te bewaren.

Artikel 11, Informatietechnologie en vrijheid

Hellostraw-shop verzamelt, registreert, veranderingen, gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens van de internetgebruikers in het kader van de uitvoering van orders op de site geplaatst, customer relations, advies en dienstverlening aan klanten, alsmede voor het behoud van de commerciële belangen van hellostraw -shop , in het bijzonder voor het bewaren van bewijzen. Voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen van hellostraw-shop, geeft deze laatste persoonsgegevens door aan derden, bijvoorbeeld de vervoerder of de fabrikant.

De klant heeft het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van hem betreffende gegevens in overeenstemming met de Franse Data Protection Act N78-17 van 6 januari 1978. Om dit recht uit te oefenen, alles wat hij moet doen is een mail sturen.il.

De klant kan zich in elk geval verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door deze functie in zijn hellostraw-shop-account te deactiveren. Het gebruik van persoonlijke informatie voor andere doeleinden is alleen mogelijk wanneer de klant zijn toestemming heeft gegeven.

Door zich te registreren op hellostraw-shop, stemt de klant ermee in om oprechte en waarheidsgetrouwe informatie over hem te verstrekken. De mededeling van valse informatie is in strijd met deze algemene voorwaarden en met de gebruiksvoorwaarden die op de site staan.

Artikel 12, gebruik van cookies

Voor statistische en weergavedoeleinden informeert hellostraw-shop de klant dat cookies bepaalde informatie vastleggen die in het geheugen van zijn harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies stellen hellostraw-shop ook in staat om de klant de aanbiedingen te bieden die het beste bij hun behoeften passen, op basis van de producten die ze al hebben geselecteerd tijdens eerdere bezoeken. Deze cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie over de klant.

Artikel 13, Aanwijzingen voor verpakking en productafval

Volg de richtlijnen van uw gemeenschap voor het omgaan met verpakkingsafval en product na gebruik. Het is ten strengste verboden om de verpakking of het product in de natuurlijke omgeving te gooien. Verpakkingsafval of product kan na gebruik schadelijke stoffen bevatten met mogelijke gevolgen voor het milieu of de gezondheid. Door deel te nemen aan het sorteren van afval, draagt de klant bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de gezondheid.

Artikel 14, toepasselijk recht

De partijen van hellostraw-shop en de consument-klant stemmen ermee in dat deze voorwaarden en hun gevolgen onderworpen zijn aan het Franse recht. De taal hiervan en van de betrekkingen tussen de partijen is Frans.

Deze algemene verkoopvoorwaarden tussen de partijen van hellostraw-shop en de consument-klant zullen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht. Bij een geschil zal de klant eerst contact opnemen met hellostraw-shop voor een minnelijke schikking. Anders zijn de Franse rechtbanken bevoegd.

De hellostraw-shop partijen en de professionele klant komen overeen dat deze voorwaarden en hun gevolgen de exclusieve bevoegdheid zullen zijn van de Rechtbank van het rechtsgebied van het hoofdkantoor van TAFF BV waaraan zij uitdrukkelijk en bij voorbaat bevoegd is en dit zelfs in de geval van garantie of meerdere verdachten. De taal hiervan en van de professionele betrekkingen tussen de partijen is Frans.

Bij een geschil zal de professionele opdrachtgever eerst contact opnemen met TAFF BV voor een minnelijke schikking. Bij gebreke daarvan zijn de rechtbanken binnen de jurisdictie van het hoofdkantoor van TAFF BV bevoegd.

Artikel 15, Juridische kennisgeving